Ik heb mijn vestiging in een bedrijfsverzamelpand, is het mogelijk om diensten (zoals Zakelijk Internet) via één centrale Zakelijk Glas Access te leveren?

Het is niet mogelijk om in geval van een bedrijfsverzamelband één Access af te nemen, waarover alle klanten in hetzelfde bedrijfsverzamelband diensten (bijv. Zakelijk Internet) aanvragen bij KPN.
Alle diensten, die in combinatie met een Zakelijk Glas Access worden aangeboden, moeten over dezelfde adres en contractantgegevens beschikken.